Ресертификацията или подновяването на сертификация за нов тригодишен период, включва сключване на нов договор. Обемът на одита за подновяване обикновено е по-малък от този за първоначална сертификация и това води до редукция в цените.

Трансфер

Ако не сте доволни от подхода или от цените на вашия настоящ сертификационен орган, вие може просто да трансферирате вашата сертификация към нас.

Това е безплатен процес, който може да доведе до значителна икономия на вашите средства още от днес!

Трансферът на сертификация представлява признаването на валиден сертификат, издаден от друг орган за сертификация на системи за управление, като на база на това признаване AQ Cert издава нов сертификат.

AQ Cert извършва трансфер на сертификация само, ако досегашният сертификат е издаден под акредитация, като част от EA MLA или IAF MLA. Ако не сте сигурни дали вашият сертификат отговаря на тези изисквания, свържете се с нас и ние ще ви отговорим. Организациите, притежаващи сертификати, които не са покрити от такава акредитация преминават през процедура за първоначална сертификация.

Свържете се с нас

  Вземете оферта

  Посещение на място
  • След като изпратите вашата заявка за трансфер, наш квалифициран одитор извършва посещение на място при вас, което е напълно безплатно.

  • Целта на посещението е одиторът да потвърди, че няма незакрити несъответствия и да попълни протокол за трансфер. Ако има незакрити несъответствия, одиторът преценява дали да назначи одит.
  • След трансфера, графикът на надзорните одити се запазва и следващият надзорен одит (или одит за подновяване) се заплаща по цените на AQ Cert към AQ Cert и се извършва от наши одитори.

  Трансфер може да се извърши по всяко време от надзорния период.

  Изпращането на запитване за трансфер не води до никакви задължения за вашата страна и е абсолютно конфиденциално!