Обученията се водят от най-добрите одитори на AQ Cert и дават теоретична и практическа подготовка за успешно изпълнение на вътрешните одити, както и за управлението на програмите за вътрешен одит.

Учебният процес е интензивен и комбинира най-важните практически умения с добрите практики и изискванията на стандартите. Обучението е отворен тип и събира участници от различни компании, които могат да обменят ценен опит.

На участниците се издават удостоверения за вътрешни одитори на съответните системи.

Свържете се с нас

  Вземете оферта

  Най-използваните комбинации от модули са:

  Нашите обучителни програми ви дават възможност да използвате комбинации от модули, съобразно внедрената във вашата организация Система за Управление на Качеството (СУК) с цел максимално ефективното ѝ прилагане. Комбинираното обучение, включващо модули 2 + 3 засяга изискванията на системата за управление, заедно с указания за одит на СУК. Вътрешните одитори, преминали успешно този курс, получават съответното удостоверение. Обучителните програми за вътрешни одитори се провеждат от най-добрите одитори в страната в сътрудничество с Алфа Куолити България ЕООД.

  AQCERT ви дава възможност да се възползвате от перфектно разработени обучителни програми за вътрешни одитори, проведени съвместно с Алфа Куолити България ЕООД. Обученията се провеждат на модулен принцип, като всеки модул преминава в рамките на един ден. Разработена е ефективна програма за обучение на вътрешни одитори на Изискванията на Системата за Управление (ИСУ) спрямо общовалидните стандарти: ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Курсът е комбинацията от модули М3+М3+М5, включващ указания за одит на системи за управление на качеството и околната среда – Изисквания и указания за прилагане.

  Всяка организация, избрала AQ CERT за свой сертификационен орган получава предимството да се възползва от перфектно разработените ни обучителни програми за вътрешни одитори на СУК, проведени в сътрудничество с Алфа Куолити България ЕООД. С цел осигуряване на максимално удобство на участниците, обучението се провежда на модулен принцип. Всеки модул се провежда в рамките на един ден. Комбинацията от модули М3+М3+М6 е важна част от обучението на вътрешни одитори на системи за управление. Предназначена за организациите, сертифицирани по стандарти: ISO 9001:2015 и BS OHSAS 18001:2007, програмата дава указания за одит на системите за управление, в това число и на системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

  Наред с пълния списък от дейности, водещи към успешно сертифициране спрямо общовалидните международни стандарти, AQ CERT предлага на своите клиенти и пълен списък с обучителни програми за вътрешни одитори. Обученията се провеждат съвместно с Алфа Куолити България ЕООД на модулен принцип, като всеки модул се провежда в рамките на един ден, с цел максимално удобство на участниците. Сред различните комбинации от модули, от които можете да се възползвате, е и обучението за вътрешни одитори на изискванията на системата за управление (ИСУ). Тази програма е насочена към структурите, сертифицирани по стандарти: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001: 2007. Включва изисквания и указания за провеждане на одит на системи за управление на качеството, системи за управление по отношение на околната среда и системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд.