Обученията се водят от най-добрите одитори на AQ Cert и дават теоретична и практическа подготовка за успешно изпълнение на вътрешните одити, както и за управлението на програмите за вътрешен одит.

Свържете се с нас

    Вземете оферта