ДОБРИ ЦЕНИ

ЯСНИ ПРАВИЛА

КРАТКИ СРОКОВЕ

ВЗЕМИ ОФЕРТА СЕГА


Сертификати


ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 е по-близо до бизнес действителността от своя предсшественик и създава условия за фирмите ...
Виж повече  

ISO 14001:2015

БДС EN ISO 14001:2015 влезе в сила от септември 2015г. Стандарта въвежда нова обща структура...
Виж повече  

BS OHSAS 18001:2007

BS OHSAS 18001:2007 e международно признат стандарт, който е разработен с цел да се извършва...
Виж повече  

ISO 22000:2018

Сертификатът по ISO 22000 се използва като най-доброто доказателство, че операторът с храни...
Виж повече  

EN ISO/IEC 27001:2017

Международният стандарт ISO/IEC 27001 задава модел за изграждане и определя изисквания към системите за управление...
Виж повече  

ISO 50001:2018

Сертификатът по ISO 22000 се използва като най-доброто доказателство, че операторът с храни...
Виж повече  


ISO 9001

Одит и Сертификация

AQ Cert извършва Сертификация на системи за управление и издава сертификати с международна валидност под акредитация от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (EA BAS) по стандарти:

ISO 9001:2015 - Системи за управление на Качеството

ISO 14001:2015 - Системи за управление на Околната среда

ISO 45001:2018 - Системи за управление на ЗБУТ

ISO 22000:2005 - Системи за управление на Безопасност на храните

ISO/IEC 27001:2017 - Системи за управление на Сигурност на информацията

ISO 50001:2018 - Системи за управление на Енергията

Мнения на клиенти