Уважаеми дами и господа,

Съгласно изискванията на ISO/IEC 17021-1:2015, като акредитиран орган за сертификация на системи за управление, AQ Cert осигурява достъп на заинтересованите страни до информацията, свързана със сертификационния статус на своите клиенти, при поискване.

От съображения за сигурност, достъпът до определени характеристики на информацията е органичен и се предоставя само при мотивирано писмено поискване на e-mail: office@aqcert.org.

Бърза справка за валидността на даден сертификат можете да направите на тел. 02 862 83 57

С уважение,

Екипът на AQ Cert