Ние в AQ Cert определено вярваме, че сътрудничеството, честността и откритостта са в основата на устойчивото развитие на всяко начинание. За нас е чест и удоволствие да възприемаме всичките субекти, участващи в процесите по сертификация, както и всички наши контрагенти, като наши партньори.

Ние считаме за партньор ИА “Българска служба за акредитация”. Ежегодните акредитационни оценки ни помагат не само да гарантираме, че сме в съответствие с всички приложими акредитационни изисквания, но и да имаме по-добра обратна връзка за това дали вървим достатъчно ефективното по пътя на постоянното подобрение.

Ние считаме за партньори всички български и чуждестранни органи за сертификация, с които имаме установени отношения. Ръководейки се от разбирането, че принципите на професионализма стоят над търговските цели, за да издигнем качеството на сертификационните услуги и по този начин да помогнем за повишаване на взискателността на клиентите към органите за сертификация, с нашите партньори на доброволна база си сътрудничим с взаимно информиране, съвместни участия в обучения и други публични мероприятия в полза на клиентите.

Ние считаме за партньори всички консултанти, които дават своя принос за това клиентите да имат по-добре работещи и по-ефективни системи за управление, за да могат да постигат в по-голяма степен своите цели и така да допринасят за развитието на обществото като цяло.

Ние считаме за партньори всички свои доставчици. Знаем, че както ние искаме да можем да разчитаме на тях, така и те трябва да могат да разчитат на нас. Затова изграждаме дългосрочни партньорски взаимоотношения, ориентирани към взаимното развитие.

Най-вече, ние считаме за партньори нашите клиенти. Клиентите осмислят съществуването на всяко стопанско начинание и всяка фирма съществува заради своите клиенти. Ние постоянно се стремим да предоставяме все по-добра услуга на нашите клиенти. Високо ценим обратната връзка и търсим проактивно нови посоки на развитие, които да донесат по-голяма придадена стойност за нашите клиенти.

Благодарим Ви, че ви има!

Желаем здраве и успехи на всички!

Екипът на AQ Cert