AQ Cert предлага възможност за кариерно развитие на:
  • Сертифицирани одитори на системи за управление

  • Технически експерти (признати специалисти от различни браншове)

  • Търговски представители на услугата „Сертификация на системи за управление“

Вашите автобиографии, мотивационни писма и референции пратете на office@aqcert.org